ความอัจฉริยะคืออะไร?

ความอัจฉริยะคืออะไร?

ความอัจฉริยะคืออะไร? นี่หมายถึงระดับความฉลาดของคุณหรือเปล่า? หรือหมายถึงความสามารถทักษะการแก้ปัญหาทั่วไปของคุณหรือเปล่านะ? ตามมาหาคำตอบความอัจฉริยะที่แท้จริงของคุณกันต่อในบทความนี้กัน

อ่าน
บทความฉบับเต็ม →

ความอัจฉริยะคืออะไร?

ม่มีความเห็นพ้องเกี่ยวกับคำนิยามของความอัจฉริยะในกลุ่มนักจิตวิทยา แต่โดยทั่วไปนั้นมักจะถูกนิยามถึงทักษะการแก้ปัญหาความรู้ทั่วไป ความสามารถทางจิตวิทยานั้นจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา, เหตุผล, มีความคิดที่ซับซ้อน, เข้าใจถึงไอเดียที่ซับซ้อน, สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้จากการทดลอง ทฤษฎีข่าวกรองที่มากมายเชื่อมโยงถึงความฉลาดที่หลากหลาย

ความฉลาดที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้จากหนังสือหรือทักษาทางวิชาการที่แคบ แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่กว้างและลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวคุณ ซึ่งคะแนน IQ ที่สูงหรือการที่คุณอยู่ในแผนภูมิที่สูงนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนัก

ท่ามกลางทฤษฎีที่และแนวคิดของอัจฉริยะที่มากมาย นี่คือแนวคิดสำคัญบางประการ

ความอัจฉริยะทั่วไป

ปัจจัย g (หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า ความฉลาดทั่วไป, ความสามารถจิตวิทยาทั่วไป หรือ ปัจจัยความฉลาดทั่วไป) เป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาและนำเสนอโดยนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ Charles Spearman ปี 1904 ซึ่งเขาได้พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างงาน เขาพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างงานด้านการรู้คิดที่แตกต่างกันซึ่งบ่งชี้ถึงความจริงที่ว่าการทำงานของบุคคลในงานด้านความรู้ประเภทหนึ่งมักจะเปรียบได้กับความสามารถทางจิตของบุคคลคนเดียวกัน ปัจจัย g นี้ได้รับการประเมินความแตกต่างของผู้ที่มีคะแนนระหว่าง 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นของการทดสอบความรู้แต่ละบุคคล

เชาวน์ปัญญาไหล

ทฤษฎีของความอัจฉริยะทั่วไปมีความซับซ้อนมากขึ้นในทศวรรษที่ 1940 โดยนักจิตวิทยา Raymond Cattell แนะนำคำศัพท์ของเหลวและการตกผลึกที่เป็นปัจจัยทั่วไปของปัจจัยของความฉลาดทั่วไป ความฉลาดแบบไหล (Fluid intelligence) เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลและแก้ไขปัญหา โดยที่จะไม่ขึ้นอยู่กับความรู้จากที่อดีต วิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถระบุรูปแบบและสาเหตุสำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างสมเหตุสมผลได้ ความสามารถนี้มาจากปัจจัยทางชีวภาพ, พันธุรกรรม และปัจจัยทางธรรมชาติมากกว่าการฝึกอบรมและการศึกษา

ความฉลาดคืออะไร? การวิเคราะห์สมองมนุษย์

ความฉลาดแบบไหลนั้นจะถูกควบคุมโดยเยื่อสมองส่วนหน้าที่ประมวลผลโดยใช้อารมณ์เข้าร่วม (Anterior cingulate cortex), การประมวลผลร่วมเมื่ออยู่ในเหตุการณ์นั้น (Dorsolateral prefrontal cortex) และส่วนอื่นๆ จะมีผลการประมวลระยะสั้นและเมื่อคุณสนใจในบางอย่างเท่านั้น ความฉลาดแบบไหลนั้นจะอยู่ในช่วงปลายอายุ 20 และจากนั้นก็จะเริ่มทำงานลดลงอย่างช้าๆ ซึ่งการรับรู้และการสั่งงานของสมองน้อยคุณจะเริ่มทำงานช้าลงและเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น

What is Intelligence? Human Brain anatomy.

เชาวน์ปัญญาตกผลึก

เชาวน์ปัญญาตกผลึก มีความหมายที่ตรงกันข้ามโดยไม่ได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาทางระบบประสาท เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความฉลาดที่เกิดมากับคุณ ซึ่งนี่หมายความหมายคุณจะเป็นต้องเรียนรู้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมและการศึกษา มันเกี่ยวกับความรู้จากข้อมูลทั่วไปของทักษะในชีวิตประจำวัน, คำศํพท์, การเปลี่ยนแปลงของโลก, การใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ,งานฝีมือ, การเก็บรักษาบัญชี, ฯลฯ

เชาวน์ปัญญาตกผลึก

ทักษะจากการเรียนรู้นี้จะอยู่ในความจำคุณหลากหลายปี จนเมื่อคุณมีอายุ 65 ปีขึ้นไป กล่าวได้ว่าเชาวน์ปัญญาตกผลึกถูกควบคุมโดย ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) หรือส่วนประกอบที่สำคัญของสมองคุณ ที่มีบทบาทในการสร้างความทรงจำระยะยาว ขณะที่เชาวน์ปัญญาตกผลึกเป็นส่วนที่คุณจำเป็นต้องใช้กระบวนการในการเรียนรู้ ที่ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เช่นกันอย่าง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็จะสามารถเข้าไปสู่ด้านเชาวน์ปัญญาตกผลึกนี้ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความฉลาดของคุณ

ในบทความนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับความฉลาดคืออะไร เพราะฉะนั้นแล้วมาลองทำแบบทำสอบเพื่อดูคะแนนความฉลาดของคุณกันดีกว่า? คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อตอบคำถามที่สุดยอดของเรา

คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดไหม?
มาตรวจสอบ
คะแนนแบบทดสอบ IQ กัน →