แบบทดสอบ IQ ของ Mensa

แบบทดสอบ IQ ของ Mensa

แบบทดสอบ IQ Mensa นี้ถูกสร้างขึ้นโดย Mensa ที่เป็นสถาบันการทดสอบความฉลาดทางปัญญาที่โดงดังที่สุดในโลก โดยมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 145,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการทำแบบทดสอบ Mensa เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราเทียบได้เพียง 2% ของประชากรทั่วโลก

อ่าน
เต็มบทความ →

แบบทดสอบ IQ ของ Mensa

Mensa มีความหมายว่าอะไร

Mensa Mensa คือ องค์กรสำหรับผู้ที่มี IQ มากกว่า 145,000 คนทั่วโลก อันที่จริงแล้ว Mensa ไม่มีความหมายที่สำคัญอะไรมากนัก แต่คำนี้มาจากภาษาละตินที่แปลว่า “โต๊ะ” ใช้แสดงให้เห็นถึงโต๊ะกลมของผู้เข้าสอบ สมาชิกของ Mensa สามารถเข้าร่วมสมาชิกได้ ต่อเมื่อคุณผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อจำกัดข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา Mensa

ทดสอบ IQ ของ Mensa

แบบทดสอบ Mensa

Mensa ก่อตั้งขึ้งหลังสงครามโลกที่สองในปี 1946 จุดประสงค์ขององค์กรก็คือ การส่งเสริมสันติภาพและการวิจัยพื้นหลังของผู้สมัคร โดยที่ไม่มีการใช้เชื้อชาต์ ศาสนา หรือเพศมาเป็นจำกัดในการทำข้อสอบ [1]

การเป็นสมาชิกของ Mensa นั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนก็ต้องการเข้าร่วม และคุณจะสามารถเข้าร่วม Mensa ได้อย่างไร? หากคุณต้องการผ่านข้อสอบของ Mensa นั้น จำเป็นต้องอ่านบทความ วิธีเตรียมตัวทำแบบทดสอบ Mensa โดยการฝึกทำแบบทำสอบของ Mensa ของเราที่หลากหลาย รวมถึงแบบทดสอบสั้นๆ

อยากเข้าร่วม Mensa หรือไม่?
แบบทดสอบ IQ ของคุณ
ตอนนี้ →


อ้างอิง:

[1] Mensa International, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Mensa_International